Pimsped, Sipovo, Republika Srpska

PIM-ŠPED doo
Čifluk bb
70270 Šipovo
tel/fax:
00 387 50 372-384
mobtel:
00 387 65 546-521
e-mail:
pimsped@yahoo.com
Proizvodnja

     Nudimo Vam usluge izrade hidrauličnih flexibilnih crijeva visokog i niskog pritiska s priključcima.

Kliknite na sliku da biste je uvećali.

Masina za izradu hidraulicnih crijeva Izrada svih vrsta hidrauličnih crijeva sa priključcima